Блог

9ти Меѓународен конгрес на Хрватското друштво за орална хирургија – Опатија, Рeпублика Хрватска
Континуираната едукација, споделувањето на искуства идеи и решенија за комплексните медицински состојби, е клуч на успехот во секој сегмент и
Прочитај повеќе
Вилични цисти
Цистите се патолошки шуплини кои се обложени со ткиво и исполнети со течност и како такви можат да се развијат
Прочитај повеќе
TeethXpress, најсовремен концепт за моментално решавање на тотална беззабост
TeethXpress претставува биомеханички модерен протокол за третман на пациенти со целосна беззабост во горна или долна вилица. Имплантите BioHorizons со
Прочитај повеќе
Успешна имплантација во естетска зона со помош на компјутерски водена хирургија
Компјутерски водената имплантна хирургија претставува најсовремен, најнов метод и концепт на науката за поставување на импланти. Деталното компјутерско планирање на
Прочитај повеќе
Пародонтопатија
Што претставува пародонтопатијата? Пародонтопатијата претставува прогресивно, долготрајно заболување на потпорниот апарат на забите, односно ги опфаќа сите структури преку кои
Прочитај повеќе
Кариес, најголемиот непријател на забите
Што е кариес, најголемиот непријател на забите? Кариесот претставува најраспространетото бактериско заболување помеѓу општата популација кое се манифестира со декструкција
Прочитај повеќе