Блог

Детска и превентивна стоматологија
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што треба да се
Прочитај повеќе
Ендодонција
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани преку болката како еден од најважните
Прочитај повеќе
Општа и реконструктивна стоматологија
Реконструктивната стоматологија е стоматолошка гранка која се занимава со конзервативно лекување на забите и оштетувањата кои настануваат од најзастапеното бактериско
Прочитај повеќе
Интервју со Костадин Танчев, доајен на ликовната уметност и графика во Македонија
Условите на пандемија комплетно го изменија здравствениот систем од сите аспекти. На површина излегоа голем број на предизвици и дилеми,
Прочитај повеќе
Патував 36 часа од западниот брег на Канада, до Македонија за да се оперирам кај Др. Бизевски
Целосното губење на забите во вилиците е еден од најголемите медицински проблеми за секој пациент, а голем предизвик за секој
Прочитај повеќе
Имплантолошки и протетски процедури кај геријатриски пациенти
Пред два дена во нашата установа беше изведен голем орално хируршки, конзервативно еднодонтски и протетски зафат на 75 годишна пациентка
Прочитај повеќе