Блог

Имплантологија
Често се зборува дека имплантологијата е иднината на современата орална хирургија, иако можеби точен е фактот дека без добра класична
Прочитај повеќе
Орална хирургија
Оралната хирургија претставува специјалистичка стоматолошка гранка која се занимава со хируршко лекување на болестите и состојбите кои ги зафаќаат оралната
Прочитај повеќе
Рентген Дијагностика
Современата стоматологија не може да се замисли без добра  рентген дијагностика која е надополнување на сите дијагностички методи.Nova Dental Group,
Прочитај повеќе
Дентална Протетика
Протетиката е специјалистичка гранка на стоматологијата која успешно ги решава сите прашања поврзани со недостатокот на заби. Беззабоста и нејзиното
Прочитај повеќе
Детска и превентивна стоматологија
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што треба да се
Прочитај повеќе
Ендодонција
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани преку болката како еден од најважните
Прочитај повеќе