Блог

Френулектомија
Френулектомијата е едноставна хируршка процедура која вклучува отстранување на френулум, малиот слој ткива во устата кој може да предизвика различни
Прочитај повеќе
Оперативна екстракција на заостанати корени
Прогресијата на кариозната лезија во крајните стадиуми доведува до комплетно уништување на коронарниот дел  на забот,  а корените остануваат заглавени
Прочитај повеќе
Алвеолотомија
Алвеолотомијата е орално хируршка процедура со која хируршки се отстрануваат импактираните или задржаните во виличните коски. Импактирани или задржани заби
Прочитај повеќе
“Современа парадигма во оралната и имплантна хирургија” – Симпозиум со меѓународно учество на Специјалистите по Орална Хирургија на Македонија, 2023
На 23.09.2023 година во Охрид беше одржан Симпозиум со меѓународно учество во организација на Здружението на специјалисти по орална хирургија
Прочитај повеќе
Цистектомија
Третманот на виличните цисти е исклучиво хируршки, со процедура наречена цистектомија. Целта на цистектомијата е целосно да се отстрани цистичната
Прочитај повеќе
Ресекција на коренот на забот – апикотомија
Апикотомија е оралнo хируршка процедура со која се отстранува апикалниот дел од коренот на забот заедно со патолошката содржина на
Прочитај повеќе