Блог

Орална Хирургија
Оралната хирургија е гранка на денталната медицина која се занимава со хируршки зафати во усната шуплина кај пациенти на кои
Прочитај повеќе
Базичен курс за дентална имплантологија
Во склоп на Интернационалниот Конгрес за природни науки и технологија, одржан на 19 Мај, на Тетовскиот Универзитет, беше одржана работилница
Прочитај повеќе
BASS Балкански стоматолошки конгрес
Балканскиот стоматолошки конгрес, на Балканското стоматолошко друштво преставува реномиран настан од највисок ранг, кој под заедничка капа ги опфаќа сите
Прочитај повеќе
Одбрана на докторска дисертација од областа на оралната хирургија и имплантологија
На 8 Мај 2023 година, д-р Данчо Бизевски успешно ја одбрани докторската дисертација  од областа на оралната хирургија и имплантологија
Прочитај повеќе
9ти Меѓународен конгрес на Хрватското друштво за орална хирургија – Опатија, Рeпублика Хрватска
Континуираната едукација, споделувањето на искуства идеи и решенија за комплексните медицински состојби, е клуч на успехот во секој сегмент и
Прочитај повеќе
Вилични цисти
Цистите се патолошки шуплини кои се обложени со ткиво и исполнети со течност и како такви можат да се развијат
Прочитај повеќе