Блог

Рентген Дијагностика
Современата стоматологија не може да се замисли без добра  рентген дијагностика која е надополнување на сите дијагностички методи.Nova Dental Group,
Прочитај повеќе
Дентална Протетика
Протетиката е специјалистичка гранка на стоматологијата која успешно ги решава сите прашања поврзани со недостатокот на заби. Беззабоста и нејзиното
Прочитај повеќе
Детска и превентивна стоматологија
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што треба да се
Прочитај повеќе
Ендодонција
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани преку болката како еден од најважните
Прочитај повеќе
Општа и реконструктивна стоматологија
Реконструктивната стоматологија е стоматолошка гранка која се занимава со конзервативно лекување на забите и оштетувањата кои настануваат од најзастапеното бактериско
Прочитај повеќе
Интервју со Костадин Танчев, доајен на ликовната уметност и графика во Македонија
Условите на пандемија комплетно го изменија здравствениот систем од сите аспекти. На површина излегоа голем број на предизвици и дилеми,
Прочитај повеќе