Во новата клиника

Почитувани пациенти и соработници на Нова Дентал Груп,

Ве известуваме дека новата клиника Нова Дентал Груп започна со работа на новата адреса ул.,,Варшавска” бр.4. Ова известување е со цел да дознаете што можете да добиете од нашата клиника, како и слики од просторот и ординациите. Чест и задоволство ни е да Ве упатиме во тоа што го работиме и создаваме и се тоа со цел да се оддржи и подобри здравјето на пациентите.

Во новата клиника

1.ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН И МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРД

За да можеме да Ви гарантираме висок стандард на лекување, располагаме со најсовремени апарати и технологии од областа на стоматологијата.

2.СТАНДАРДИТЕ И ПРОТОКЛИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ГАРАНТИРААТ ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ПАЦИЕНТОТ.

3.ХИГИЕНА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА

Ние сме безпрекорни во делот на стерилизацијата на инструментите. Поради тоа, располагаме со стерилизациона сала опремена со најсовремени апарати за стерилизација и методи на работење кои гарантираат безбедност и комфорт за секој пациент.

4.ПРВИЧЕН ПРЕГЛЕД И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ЛЕКУВАЊЕ

На секој пациент му се изготвува план за лекување преку кој се овозможува пациентот да е запознаен со предложеното решение од самиот почеток па се до крајот на неговото лекување.

5.ЛЕКУВАЊЕ СО ПОСЕБНИ ПОДОБНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЕН ТЕРМИН

Врз основа на Вашето слободно време, Ви овозможуваме посебни термини за лекување. За таа услуга потребно е да го информирате нашиот администратор.

ПОТСЕТУВАЊЕ СО ПОРАКА

На Ваше барање, можеме да Ви ја овозможиме услугата за потсетување за Вашиот термин преку СМС или е-маил.

ГРИЖА ЗА АВТОМОБИЛОТ

Во текот на интервенцијата Ви обезбедуваме паркинг – место пред клиниката за да не се наруши Вашиот комфорт на лекување додека сте на стоматолошката столица.