Доживотна гаранција за денталните импланти

Нова Дентал дава доживотна гаранција за поставените импланти.