Договор со ФЗОМ

ПЗУ Нова Дентал Груп склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за услугите од општа стоматологија. Сите пациенти, осигуреници на ФЗОМ ќе можат да ги добијат сите услуги од општа стоматологија кои ги покрива Фондот за здравствено осигурување по цените кои ги определува Фондот.