Вилични цисти

Цистите се патолошки шуплини кои се обложени со ткиво и исполнети со течност и како такви можат да се развијат во различни анатомски простори, вклучително и меките и тврди ткива на стоматогнатниот систем.
Виличните цисти се јавуваат како реакција на организмот на постојана хронична инфекција која доаѓа преку врвот на коренот во вилицата од заразената забна пулпа (гангрена), како последица на кариес, или преку потпорните ткива на забот (пародонт). Цистите кои се јавуваат како последица од заболувања на забното ткиво се нарекуваат одонтогени цисти, и претставуваат најголем дел од цистите кои се јавуваат во секојдневната пракса. Постојат и неодонтогени цисти, кои потекнуваат од други ткива на оралната шуплина, застапени во помал процент, но со иста сериозност и вариетети.

Кои се симптомите кои може да укажуваат на постоење на циста?

Во повеќето случаи, одонтогените цисти почнуваат да растат без симптоми (асипмтоматски) додека не ја достигнат соодветната големина и да преминат во состојба на акутна инфекција. Како такви тие преставуваат ризик за општото здравје на пациентите, и за целиот стоматогнатен систем.
Како што цистите растат постепено, тие ја ресорбираат околната коска и можат да ги ослабат вилиците, да ги оштетат соседните здрави заби, да навлезат во соседните анатомски структури (синус, нос) и да предизвикаат сериозни компликации и симптоми.

Како се дијагностицираат забните цисти?

Информациите што ги дава пациентот во врска со претходните отоци, болки и други симптоми се многу важни. Постојат многу клинички параметри и знаци кои може да укажат на постоење на циста во вилиците. Меѓу нив најчести се:

  • Цврсто испакнување на коската над забот, како резултат на раст на цистата
  • Фистула над врвот на коренот на забот од која се излева гнојна содржина
  • Променета боја на забот, и на слузницата над него
  • Болка и оток, особено во акутна фаза
  • Мобилност на забот, и болна осетливост при џвакање
  • Недостаток на заб во забниот низ, во период кога веќе треба да постои на своето место во истиот.

    Клиничките испитувања не се доволни за дефинитивно да се дијагностицира вилична циста. Затоа се потребни дополнителни испитувања и иследувања. Се започнува со интраорална сегментална снимка или панорамска снимка, и најчесто оваа метода е доволна за да се потврди или отфрли постоењето на одреден патолошки процес во влиците. Во ситуации кога тој процес е екстензивен, зафаќа повеќе анатомски простори тогаш најверодостојна радиографска метода е компјутерската томографија на вилици. Оваа метода во 3 димензии ги покажува параметрите на истата и нејзиниот сооднос со соседните анатомски структури. Ова е особено важно при планирањето на терапијата. Дефинитивната дијагноза дека се работи за вилична циста е исклучиво патохистолошка, и се донесува по нејзиното целосно хируршко отстранување и патолошка анализа.

Зошто е важно да се постави точна дијагноза на виличните цисти?

Циста е патолошка лезија која, кога се формира, продолжува да расте целосно независно и да ја уништува околната коска и структури , без оглед на состојбата на забот од кој потекнува. Ова значи дека ако забот предизвикувач се извади или излечи,но  цистата остане во вилицата, таа ќе продолжи да расте во својот тек, неконтролирано и агресивно.  Затоа, неопходно е да се разликува цистата од другите промени на коренот на забот, кои за разлика од цистите може да се излечат со лекување на причината, односно заразената пулпа. Неправилната дијагноза и терапија, го забрзуваат деструктивниот раст на цистата.

Како се лекуваат виличните цисти?

Третманот на цисти е исклучиво хируршки. Неопходно е целосно да се отстрани цистичната лезија од коската и причинителот. Тоа е единствениот сигурен начин за да се спречи рецидив.
 Во истиот чин се третира и предизвикувачкиот заб, се скратува врвот на коренот и херметички се затвора коренскиот канал, процедура која се вика апикотомија.  Ако цистичната лезија го зафатила поголемиот дел од коренот, или забот целосно, забот што предизвикува причина мора да се отстрани и цистата мора да се отстрани хируршки. Коскениот дефект што останува по отстранувањето на цистата обично спонтано зараснува, но доколку е екстензивен се користат аугментативни техники на вградување на коскени субститутиенти.