II Ден – Импланто-протетика

ДЕН II – 21 Септември, 2018г, Петок

16:00 – 20:00

  • Планирање и изведба на протетската фаза од терапијата
  • Претставување на различните протетски решенија
  • Основни протетски принципи и техники на отпечатување над импланти
  • Практично изведување на техниките