Прво семејно приватно здравствено осигурување во Нова Дентал Груп

Почитувани пациенти,

Ве известуваме дека од ноември  2017 година нашата клиника Нова Дентал Груп склучи договор за Прво       семејно   здравствено осигурување со Еуролинк осигурување А.Д. Скопје. Со овој договор им овозможуваме   целосно достапни   услуги на пациентите – корисници на приватното здравствено осигурување заедно со   нивното семејство да се   лекуваат во нашата клиника со цел да се подобри квалитетот, услугата и достапноста   на сите стоматолошки услуги.

Еуролинк Осигурување АД Скопје започна да го нуди својот нов и уникатен осигурителен продукт СЕМЕЈНО   ПРИВАТНО ЗДРАВСTВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ. Првпат во Македонија е достапен производ за приватно   здравствено осигурување за сите членови на едно семејство, со само една заедничка полиса, по достапна месечна премија.

Подетални информации за условите и услугите преку приватно семејно здравствено осигурување може да прочитате на http://bit.ly/2tFrKww  или да се јавите во нашата клиника на 02/20-60-999.