Стерилизација и дезинфекција

  • Стерилизација, дезинфекција и хигиена на највисоко ниво
  • Употреба материјали  за еднократна употреба
  • Прецизни методи и протоколи
  • Неспорна безбедност на пациентите и персоналот на Клиниката

Сите инструменти во нашите ординации се стерилизирани и дезинфицирани или за еднократна употреба (престилки, нараквици, маски, чаши, пумпи, игли за анестезија, миења на коренскиот канал, итн.).

Покрај високо-стандардизираните постапки за стерилизација и дезинфекција што се одвиваат на сите најмали инструменти што се користат при работа со пациентот, важно е да се потенцира дека се дезинфицираат и други артикли и делови од мебел, друга опрема и апарати.

Користејќи прецизни протоколи и методи, се обезбедени највисоки стандарди на стерилизација, дезинфекција и хигиена, како за пациентите во Нова Дентал, така и за нивниот персонал.

Контактирајте не!