Нашиот тим

ПОГЛЕДНИ БИО

Бизевски Данчо

Директор

Специјалист орален хирург и имплантолог

ПОГЛЕДНИ БИО

Маркоски Николче

Специјалист орален хирург и имплантолог

ПОГЛЕДНИ БИО

Енес Бајрамов

Доктор по општа стоматологија