Парадонтологија

Парадонтологија е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот (парадонт), односно на забното месо, коските и влакната кои го поврзуваат забот за коската. Поради лошото одржување на оралната хигиена на забите останува плак. Него го населуваат бактерии кои се причинители на парадонтот. Плакот во близина на забното месо предизвикува воспален имунолошки одговор, а тоа резултира со уништување на потпорното ткиво на местото на воспалението, па со тоа настануваат парадонтни џебови и губиток на коски околу самиот заб. Забен камен е втор фактор кој придонесува за развој на парадонтни болести. Забниот камен всушност е калцифициран забен плак, тој самиот не доведува до воспаление,  но неговата порозна градба е погодна за населување на бактерии.