Имплантологија

Современиот дентален имплант е титаниумски шраф, кој се поставува во виличната коска и сраснува со нејзе, а служи како замена за корен на изгубениот заб или забот што недостасува. Забните импланти се идеална опција за пациенти со добра орална хигиена кај кои дошло до загуба на забите поради пародонтоза, неупешно лечење на забите, траума или од било која друга причина.

Со вградувањето на забните импланти се избегува стружење на соседните заби, која процедура е неопходна при изработката на мостови, на тој начин физиолошки и функционално се оправдува користењето на оваа современа метода за надокнадување на изгубените заби. Додека кај терминална беззабост за жал претставува едениствен начин и можност за добивање фиксна конструкција.

  • Што може да се потигне со помош на денталните импланти?
  • Надокнадување на еден или повеќе заби без стружење на соседните заби
  • Правење на фиксни мостовски конструкции во случаи кога пациентот поради губиток на поголен број на заби е осуден на носење мобилни протези
  • Забните импланти можат да служат како носачи на протезите поради тоа што се многу постабилни и удобни за носење
  • Предности на денталните импланти во однос денланите мостови и протезите
  • Естетика: изгледот и чувството кое  го има пациентот со вградени дентални импланти е идентичен како оние со природните заби. Имплантот цврсто се сраснува со виличната коска , со што е спречено губиток на коска и повлекувањето на гингиватакоја е честа појава кај денталните мостови и под протезата. Никој нема да примети дека имате вештачка конструкција во усната празнина.
  • Зачувување на соседните заби: денталните имланти  не го нарушуваат  квалитетот на останатите заби, за разлика од во случаи кога се изработуваат дентални мостови. Што повеќе имате здрави, интактни заби во устата, толку повеќе го зачувувате и вашето здравје.
  • Комфорт и самопочит:  со помош на денталните импланти повторно ќе можете нормално да зборувате, јадете и ќе имате поголема самопочит. Тие ви овозможуваат да им кажете збогум на протезите кои ви испаѓаат и создаваат непријатен осет на туѓо тело во устата.

Дали сте и вие кандидат за вградување на дентални импланти?

Во принцип, секој е во можност да постави дентален имплант доколку нема контраиндикации за нивно поставување. Идеален кандидат за вградување на дентални импланти е пациент со добро општо здравје и здрава усна шуплина. За имплантот да може да се постави, неопходно е постоење на доволна количина на квалитетна вилична коска со која имплантот цврсто би сраснал со истата.

Индикации за поставуање на дентални импланти.

  • Недостаток на повеќе заби: доколку ви недоставуаат повеќе заби во усната празнина, тогаш имате можност за поставување на импланти кои ќе служат како носачи на денталните мостови
  • Недостаток на сите заби во усната шуплина: ако имате тотална беззабост во усната шуплина, поставувањето на дентални импланти ви овозможува правење на мостовска контрукција и во горна и во долна вилица. Или пак, денталните импланти можат да служат како стабилизатори на мобилните протези.

Што можете да очекувате во текот на интервенцијата?

Интервенцијата се изведува по строго пропишан протокол кој гарантира зачувување на коската во која се имплантира, како и на останатите ткива. Процедурата се изведува во локална анестезија и апсолутно безболна, а за пациенти кои се под стрес или имаат страв од интервенцијата, може да се примени седација на пациентот. После операцијата, во првите 2-3 часа, може да биде присутна блага болка, која поминува со употреба на аналгетик.

Што можете да очекувате после третманот?

Како што и природните заби сакаат одржување и добра орална хигиена како и редовни контроли кај стоматолог, така и денталните импланти сакаат иста или поголема нега и одржување. После третманот ќе имате закажани периодични контроли кај стоматолог каде ќе се контролираат забите и гингивата со цел навреме да се отстранат евентуално настанатите појави.