26.08.21
Оралната хирургија претставува специјалистичка стоматолошка гранка која се занимава со хируршко лекување на болестите и…
18.08.21
Современата стоматологија не може да се замисли без добра  рентген дијагностика која е надополнување на сите…
15.08.21
Протетиката е специјалистичка гранка на стоматологијата која успешно ги решава сите прашања поврзани со недостатокот на…
22.03.21
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што…
01.03.21
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани  преку…
21.02.21
Реконструктивната стоматологија е стоматолошка гранка која се занимава со конзервативно лекување на забите и…
05.02.21
Условите на пандемија комплетно го изменија здравствениот систем од сите аспекти. На површина излегоа голем број на…
15.01.21
Целосното губење на забите во вилиците е еден од најголемите медицински проблеми за секој пациент, а голем предизвик за…
06.01.21
Пред два дена во нашата установа беше изведен голем орално хируршки, конзервативно еднодонтски и протетски зафат на 75…
07.12.20
  Да постоиш значи да се родиш,да растеш,да се развиваш,да создаваш. Создавањето е визија и поттик за напредок...…
26.10.20
Безбедна стоматологија, голема доверба, и здрави пациенти се постулатите по кои се води нашата здравствена установа…
11.10.20
Вториот Меѓународен Конгрес на Специјалисти по орална хирургија, годинава се одржа во посебни и несекојдневни услови.…