II Ден - Импланто-протетика


ДЕН II – 21 Септември, 2018г, Петок

16:00 – 20:00
Планирање и изведба на протетската фаза од терапијата.
Претставување на различните протетски решенија
Основни протетски принципи и техники на отпечатување над импланти.
Практично изведување на техниките.