22.03.21
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што…
01.03.21
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани  преку…
21.02.21
Реконструктивната стоматологија е стоматолошка гранка која се занимава со конзервативно лекување на забите и…
05.02.21
Условите на пандемија комплетно го изменија здравствениот систем од сите аспекти. На површина излегоа голем број на…
15.01.21
Целосното губење на забите во вилиците е еден од најголемите медицински проблеми за секој пациент, а голем предизвик за…
06.01.21
Пред два дена во нашата установа беше изведен голем орално хируршки, конзервативно еднодонтски и протетски зафат на 75…
07.12.20
  Да постоиш значи да се родиш,да растеш,да се развиваш,да создаваш. Создавањето е визија и поттик за напредок...…
26.10.20
Безбедна стоматологија, голема доверба, и здрави пациенти се постулатите по кои се води нашата здравствена установа…
11.10.20
Вториот Меѓународен Конгрес на Специјалисти по орална хирургија, годинава се одржа во посебни и несекојдневни услови.…
08.06.20
Во време на пандемијата поради опасноста од ширењето на вирусот Ковид-19, запре работата на стоматолозите. Работеа само…
25.04.20
На 23 Април 2020 година, Спец. Др. Данчо Бизевски, се претстави со свое излагање и предавање на една од првите онлајн…
07.04.20
Почитувани, Во денови кога човештвото стои исправено пред еден од најголемите предизвици во историјата, важноста на…