Весна Младеновска

Хигиеничарка/Hygienist

Родена е на 17.08.1965 година во Куманово. Средно образование завршува во 1983 година во СОУ ,,Димитар Влахов" - Скопје.

Во 2017 година почнува да работи како хигиеничарка во ПЗУ Нова Дентал Груп.