Мелек Бакиовска

Стоматолошка сестра/Dental nurse

Родена на 05.07.1999 година во Скопје. Средно образование завршува во 2017 СМУГС ,,Панче Караѓозов" во Скопје.

Во 2017 година почнува да работи како стоматолошка сестра во ПЗУ Нова Дентал Хирургија.