Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Ендодонција е микрохируршки зафат кој се извршува при појава на воспаление на пулпата ( нервот ) како последица на…

Детската стоматологија се состои од пратење на растот и развојот на усната шуплина и вилица на децата, како и…

Естетиката на забите е една од основните карактеристики на луѓето, особено кога се смееме. Но забите се важен дел и…

Парадонтологија е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот (…

Ортодонција е специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со проучување на растот и развојот на…

Современиот дентален имплант е титаниумски шраф, кој се поставува во виличната коска и сраснува со нејзе, а служи…

Оралната хиругија е специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на широк спектар на болести…

Протетиката е стоматолошка гранка која се занимава со реконструирање и надополнување на изгубените заби и меките…

Што е ново?

19.10.19
Др. Данчо Бизевски заедно со неговиот тим во периодот од 10-12 Октомври 2019,активно учествуваа на 8ми Меѓународен…
16.11.18
Како дел од научната програма на 3-тиот Меѓународен Конгрес на медицински науки организиран од Тетовскиот Универзитет…
31.10.18
Спец. Д-р. Данчо Бизевски, со поддршлка од Везика и Biohorizons ја имаше честа да биде дел од Lake Como Institute во…
16.09.18
Круна на курсот Implantologia Basica 4, претставува следењето хирургија во живо преку посебна видео конекција во реално…