Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Убавата насмевка е помеѓу првите работи што визуелно се забележува кај една личност. Затоа, не изненадува фактот…

Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани …

Парадонтологијата е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот…

Nova Dental Group, ги нуди услугите на еден од најмодерните дигитални рентген апарати Villa Rotograph Prime…

Врвна цел во Нашата клиника претставува заштитата на пациентот од интрахоспитални инфекции, како и од  други…

Губењето на забите е еден од најголемите проблеми со кој се соочува популацијата. Исто толку голем проблем  и…

Оралната хирургија претставува специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на сите хируршки…

Една од најголемите придобивки на современата стоматологија претставува имплантологијата.
Старата идеја како…

Што е ново?

25.04.20
На 23 Април 2020 година, Спец. Др. Данчо Бизевски, се претстави со свое излагање и предавање на една од првите онлајн…
07.04.20
Почитувани, Во денови кога човештвото стои исправено пред еден од најголемите предизвици во историјата, важноста на…
29.03.20
Почитувани пациенти, Согласно задолжението од Министерство за здравство на Република Северна Македонија, а со цел…
29.03.20
СООПШТЕНИЕ!! Почитувани пациенти, Согласно одлуката и препораките од Министерството за здравство и Фондот за…