Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Убавата насмевка е помеѓу првите работи што визуелно се забележува кај една личност. Затоа, не изненадува фактот…

Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани …

Парадонтологијата е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот…

Врвна цел во Нашата клиника претставува заштитата на пациентот од интрахоспитални инфекции, како и од  други…

Губењето на забите е еден од најголемите проблеми со кој се соочува популацијата. Исто толку голем проблем  и…

Оралната хирургија претставува специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на сите хируршки…

Една од најголемите придобивки на современата стоматологија претставува имплантологијата.
Старата идеја како…

Nova Dental Group, ги нуди услугите на еден од најмодерните дигитални рентген апарати Villa Rotograph Prime…

Што е ново?

15.01.21
Целосното губење на забите во вилиците е еден од најголемите медицински проблеми за секој пациент, а голем предизвик за…
06.01.21
Пред два дена во нашата установа беше изведен голем орално хируршки, конзервативно еднодонтски и протетски зафат на 75…
07.12.20
  Да постоиш значи да се родиш,да растеш,да се развиваш,да создаваш. Создавањето е визија и поттик за напредок...…
26.10.20
Безбедна стоматологија, голема доверба, и здрави пациенти се постулатите по кои се води нашата здравствена установа…