Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Современиот дентален имплант е титтаниумски штраф, кој се поставува во виличната коска и сраснува со нејзе, а служи…

Протетиката е стоматолошка гранка која се занимава со реконструирање и надополнување на изгубените заби и меките…

Ендодонција е микрохируршки зафат кој се извршува при појава на воспаление на пулпата ( нервот ) како последица на…

Детската стоматологија се состои од пратење на растот и развојот на усната шуплина и вилица на децата, како и…

Естетиката на забите е една од основните карактеристики на луѓето, особено кога се смееме. Но забите се важен дел и…

Оралната хиругија е специјалистичка гранка на стоматологијата, која се занимава со лечење на широк спектар на…

Парадонтологија е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот (…

Ортодонција е специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со проучување на растот и развојот на…

Што е ново?

09.01.17
Почитувани колеги, соработници и учесници на Implantologia Basica #2, Изминаа две недели од завршувањето на школата за…
15.12.16
Нова Дентал Груп заедно со Спец.Д-р Данчо Бизевски повторно учествува на вториот по ред курс по имплантологија,…
13.12.16
Нова Дентал дава доживотна гаранција за поставените импланти. Што можете да очекувате во текот на интервенцијата?…
13.12.16
Почнувајќи од 01.09.2012 година сите наши пациенти кои имаат Diners Club International картички сите услуги можат да ги…