Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Убавата насмевка е помеѓу првите работи што визуелно се забележува кај една личност. Затоа, не изненадува фактот…

Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани …

Парадонтологијата е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот…

Врвна цел во Нашата клиника претставува заштитата на пациентот од интрахоспитални инфекции, како и од  други…

Губењето на забите е еден од најголемите проблеми со кој се соочува популацијата. Исто толку голем проблем  и…

Оралната хирургија претставува специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на сите хируршки…

Една од најголемите придобивки на современата стоматологија претставува имплантологијата.
Старата идеја како…

Nova Dental Group, ги нуди услугите на еден од најмодерните дигитални рентген апарати Villa Rotograph Prime…

Што е ново?

27.09.21
Често се зборува дека имплантологијата е иднината на современата орална хирургија, иако можеби точен е фактот дека без…
26.08.21
Оралната хирургија претставува специјалистичка стоматолошка гранка која се занимава со хируршко лекување на болестите и…
18.08.21
Современата стоматологија не може да се замисли без добра  рентген дијагностика која е надополнување на сите…
15.08.21
Протетиката е специјалистичка гранка на стоматологијата која успешно ги решава сите прашања поврзани со недостатокот на…

Кој е нашиот тим?