Кои стоматолошки услуги ги нудиме?

Убавата насмевка е помеѓу првите работи што визуелно се забележува кај една личност. Затоа, не изненадува фактот…

Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани …

Парадонтологијата е гранка на стоматологијата која се занимава со проучување и лечење на потпорниот апарат на забот…

Врвна цел во Нашата клиника претставува заштитата на пациентот од интрахоспитални инфекции, како и од  други…

Губењето на забите е еден од најголемите проблеми со кој се соочува популацијата. Исто толку голем проблем  и…

Оралната хирургија претставува специјалистичка гранка на стоматологијата која се занимава со лечење на сите хируршки…

Една од најголемите придобивки на современата стоматологија претставува имплантологијата.
Старата идеја како…

Nova Dental Group, ги нуди услугите на еден од најмодерните дигитални рентген апарати Villa Rotograph Prime…

Што е ново?

22.03.21
Придобивањето на довербата на најмладите пациенти е голем успех за секој доктор по дентална медицина. Довербата што…
01.03.21
Нелекуваниот и навреме нетретиран кариес, доведува до заболувања на забната пулпа (забниот нерв). Манифестирани  преку…
21.02.21
Реконструктивната стоматологија е стоматолошка гранка која се занимава со конзервативно лекување на забите и…
05.02.21
Условите на пандемија комплетно го изменија здравствениот систем од сите аспекти. На површина излегоа голем број на…